AKÇİN YÖRÜKOĞLU ATİLLA MİLLİK İLKOKULU

Okulumuz 06/09/2000 tarihinde hayırsever Yörükoğlu Atilla Millik tarafından yaptırılmıştır. Okulumuz 10 derslik, bir derslik anasınıfı olarak kullanılmaktadır. Bir adet öğretmenler odası, bir adet kütüphane ve iki adet idare odalarıyla hizmet vermektedir. 1. 3. ve 7. sınıflar ikişer diğer sınıflar birer şubeden oluşmaktadır. Toplam 301 öğrenci ile eğitime devam edilmektedir
Okulumuz eğitim öğretim hizmetine başladığı ilk yıldan bu yana çağdaş eğitim-öğretimin gerekleri, uygun fiziksel mekânların temini, eğitim-öğretim araç ve gereçlerinin sağlanması, eğitim-öğretim ve yönetim süreç standartlarının belirlenmesi ve en güzel şekilde yürütülmesi konusunda gerekli adımları atmaktadır.
İsmini Afyonkarahisar eşrafından, demir çelik işleriyle uğraşan Yörükoğlu Atilla Millik’ten almaktadır. 4+4+4 sistemine geçildiği için okulumuz köyün ihtiyacını karşılayamamaktadır. İkinci bir okulun yapılması için teşebbüsler devam etmektedir. Okulumuz demokratik yönetim anlayışını benimsemekte olup çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve velilerimiz arasında son derece iyi iletişimler bulunmaktadır.Yazdır: